BASES DEL CONCURS “ES BUSCA” Open Night Llinars 2018

BASES DEL CONCURS “ES BUSCA” Open Night Llinars 2018

Els propietaris dels comerços participants a l’Open Night 2018 s’han escapat i els estem buscant per Llinars. Ets capaç d’endevinar on s’amaguen? Durant la nit del 6 de juliol, es vilatans de Llinars podran visitar tots els establiments per trobar els rètols dels fugitius i fugitives i relacionar-los amb el negoci corresponent.
Els propis establiments lliuraran als llinassencs i llinassenques una targeta amb 23 caselles que hauran d’omplir, relacionant el número del personatge amagat amb el seu negoci.

1. OBJECTE

L’objecte del concurs és dinamitzar el comerç de Llinars fent participar la ciutadania per mitjà d’una butlleta que es podrà sol·licitar en els comerços col·laboradors.

2. CARÀCTER DEL CONCURS

· La participació al concurs és gratuïta i ho podrà fer qualsevol persona major de 16 anys.
· No cal fer una compra mínima per poder participar.
· La Unió de Botiguers de Llinars juntament amb l’Ajuntament de Llinars són els organitzadors i responsables del concurs.
· Col·laboraran en aquest concurs els 25 comerços participants, ubicats al llarg de tot el municipi i estaran degudament identificats mitjançant un cartell distintiu que penjaran a la porta.

3. DURADA

El concurs es portarà a terme durant l’Open Night Llinars 2018, des de les 20h del divendres 6 de juliol fins a les 00h del dissabte 7 de juliol.
Les butlletes es podran dipositar als establiments corresponents dins l’horari establert. El dimarts 10 de juliol es comunicarà el guanyador.

4. PREMIS

Els participants al concurs que hagin encertat 5 establiments, entraran en el sorteig d’un val de compra valorat en 100€ per bescanviar als comerços de Llinars.

5. MECÀNICA I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS

Els participants hauran d’identificar en la butlleta com a mínim 5 comerciants amb el seu establiment corresponent.
Aquesta butlleta es podrà obtenir en els comerços col·laboradors, identificats amb un cartell “ES BUSCA”. Un cop omplerta, s’haurà de dipositar en les urnes que hi haurà en els mateixos comerços.
Només entraran en el sorteig les butlletes lliurades per una compra i que estiguin segellades per un establiment participant a l’Open Night + Comerç, en bon estat, i que hagin identificat correctament com a mínim a 5 personatges.
El sorteig serà públic i s’efectuarà el dimarts 10 de juliol de 2018, a les 10.00 hores, al local de la Unió de Botiguers de Llinars, situat al c/Giola, 1.
Per al sorteig del val de compra es farà una llista de 2 persones suplents. Si no es pot localitzar el guanyador, s’intentarà contactar-hi en el termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà. Si un cop transcorregut aquest termini no s’hi ha pogut contactar, entrarà en joc la llista de suplents i es considerarà guanyador el primer suplent, i així successivament.

6. CONDICIONS DEL PREMI

El premi entregat no és susceptible de canvi. No es podrà canviar pel seu equivalent en metàl·lic.
Els premis són intransferibles.

7. PROTECCIÓ DE DADES

La Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars del Vallès (UBIC) compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades.
Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
La UBIC podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant el DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.
La UBIC es reserva el dret a desqualificar qualsevol fotografia amb contingut amenaçador, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o escandalós.