BASES DEL CONCURS “QUI ÉS EL BARRETER BOIG” Open Night Llinars 2019

BASES DEL CONCURS “QUI ÉS EL BARRETER BOIG” Open Night Llinars 2019

Els participants a l’Open Night +comerç s’han transformat en el Barreter Boig. Ets capaç d’endevinar qui són realment?
Durant la teva visita als establiments participants, trobaràs un enigma a resoldre: hauràs de relacionar cada personatge disfressat de Barreter Boig amb el seu establiment Els clients rebran per part dels botiguers unes targetes amb vint-i-sis caselles que hauran d’omplir, relacionant el nombre del personatge emmascarat, amb l’establiment associat.
Participa i si n’encertes 5 entraràs al sorteig d’un val de compra valorat en 50 € per gastar en els establiments associats a la Ubic.

1. OBJECTE

L’objecte del concurs és dinamitzar el comerç de Llinars fent participar la ciutadania per mitjà d’una butlleta que es podrà sol·licitar en els comerços col·laboradors.

2. CARÀCTER DEL CONCURS

-La participació al concurs és gratuïta i ho podrà fer qualsevol persona major de
16 anys.
-No cal fer una compra mínima per poder participar.
-La Unió de Botiguers de Llinars juntament amb l’Ajuntament de Llinars són els organitzadors i responsables del concurs.
-Col·laboraran en aquest concurs els 26 comerços participants, ubicats al llarg de tot el municipi i estaran degudament identificats mitjançant un cartell distintiu que penjaran a la porta.

3. DURADA

El concurs es portarà a terme durant l’Open Night Llinars 2019, des de les 20h del divendres 5 de juliol fins a les 00h del dissabte 6 de juliol.
Les butlletes es podran dipositar als establiments corresponents dins l’horari establert. El dilluns 8 de juliol es comunicarà el guanyador.

4. PREMIS

Els participants al concurs que hagin encertat 5 establiments, entraran en el sorteig d’un
val de compra valorat en 50€ per gastar als establiments associats a la Ubic.

5. MECÀNICA I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS

Els participants hauran d’identificar en la butlleta com a mínim 5 comerciants amb el
seu establiment corresponent.
Aquesta butlleta es podrà obtenir en els comerços col·laboradors, identificats amb un
cartell “QUI ÉS EL BARRETER BOIG”. Un cop omplerta, s’haurà de dipositar en les urnes
que hi haurà en els mateixos comerços.
Només entraran en el sorteig les butlletes lliurades per una compra i que estiguin
segellades per un establiment participant a l’Open Night + Comerç, en bon estat, i que
hagin identificat correctament com a mínim a 5 personatges.
El sorteig serà públic i s’efectuarà el dilluns 8 de juliol de 2018, a les 10.00 hores, al local
de la Unió de Botiguers de Llinars, situat al c/Nou,7.
Per al sorteig del val de compra es farà una llista de 2 persones suplents. Si no es pot
localitzar el guanyador, s’intentarà contactar-hi en el termini de dos dies hàbils a
comptar des de l’endemà. Si un cop transcorregut aquest termini no s’hi ha pogut
contactar, entrarà en joc la llista de suplents i es considerarà guanyador el primer
suplent, i així successivament.

6. CONDICIONS DEL PREMI

El premi entregat no és susceptible de canvi. No es podrà canviar pel seu equivalent en
metàl·lic.
Els premis són intransferibles.

7. PROTECCIÓ DE DADES

La Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars del Vallès (UBIC) compleix
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un
fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant
l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades.
Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol
comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs
a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
La UBIC podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant el DNI o una altra
documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.
La UBIC es reserva el dret a desqualificar qualsevol fotografia amb contingut
amenaçador, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o escandalós.